„Żyj Długo” ogłasza Rok 2020 rokiem Vilcacory 2020

Rok 2020 jest rokiem vilcacory, Vilcacory 2020 UNO. Zbieżność nazwy tego suplementu diety z numerem roku jest bardziej niż uderzająca. I nie chodzi tu tylko o tożsamość obu liczb. Rzecz w tym, że sama liczba 2020 jest bardzo specyficzna i niepowtarzalna. A jakby i tego było mało – piszemy o tym w 202 numerze naszego czasopisma! Gra liczb jest więc wieloaspektowa i wielopiętrowa.

Ale od początku. Obecny rok 2020 skrywa w sobie wielką osobliwość. Nie tylko to, że jego zapisem są dwie stojące obok siebie dwudziestki. Rzecz w tym, że 2020 należy do bardzo rzadkiego rodzaju liczb. 2020 to tzw. liczba autobiograficzna. Po raz kolejny taka osobliwość przytrafi się (już na pewno nie nam) za... około 19 tysięcy lat! Poprzednio (a jednocześnie po raz pierwszy w naszej erze) miało to miejsce w roku 1210.

– Liczby autobiograficzne należą do bardzo osobliwej kategorii liczb – mówi matematyk dr Henryk Kowgier z Uniwersytetu Szczecińskiego. – Prawdę mówiąc, nieczęsto stanowią przedmiot zainteresowań specjalistów. Ale jak zastanowić się nad ich specyfiką, od razu widać, że są to liczby naprawdę niesamowite i niepowtarzalne. Gdy bliżej im się przyjrzeć, bardziej wrażliwym po plecach przechodzą wręcz ciarki.

O jaką „autobiograficzność” tu chodzi?

W systemie dziesiętnym za liczby autobiograficzne uważa się te, których każda kolejna cyfra jest także liczbą kolejnych cyfr od 0 do 9 występujących w zapisie tych liczb.

Przykładowo liczbą autobiograficzną jest 1210, ponieważ „1” oznacza liczbę zer występujących w zapisie liczby 1210, „2” – oznacza liczbę jedynek występujących w zapisie liczby 1210, kolejne „1” – oznacza liczbę dwójek występujących w zapisie liczby 1210, a „0” – oznacza liczbę trójek występujących w zapisie liczby 1210.

2020 jest liczbą autobiograficzną, ponieważ „2” to liczba zer występujących w zapisie liczby 2020, „0” – liczba jedynek występujących w zapisie liczby 2020, „2” – liczba dwójek występujących w zapisie liczby 2020, zaś „0” – liczba trójek występujących w zapisie liczby 2020.

Na identycznej zasadzie liczbami autobiograficznymi w systemie dziesiętnym są liczby: 21200, 3211000, 42101000, 521001000, 6210001000.

Niepowtarzalna synergia liczb

– Cecha autobiograficzności liczb ma charakter metajęzykowy – mówi dr Jerzy Pluta, logik z Uniwersytetu Warszawskiego. – Co to znaczy? To, że jest ufundowana na relacji między liczbą jako taką (jako bytem idealnym) a kodem (językiem cyfr), w jakim liczbę tę się wyraża.

– Czy nie brzmi to zbyt magicznie? – dopytuję.

– Ależ skąd. Liczby są podstawowym i najbardziej pierwotnym budulcem wszechświata.

Właśnie dlatego wielu uważa, iż obecny rok, którego zapis stanowi liczbę autobiograficzną, ma w sobie wyjątkowy potencjał. Pod wieloma względami może on okazać się przełomowy. Jednocześnie ma to być rok, w którym szczególnie ważne okażą się wszelkie działania grupowe. Ponoć autobiograficzny zapis roku bardzo temu sprzyja.

– A jeśli autobiograficzny zapis roku zderza się z nazwą suplementu? Co wtedy? – pytam numerologa, Andrzeja Wójcikiewicza.

– To zbieżność absolutnie wyjątkowa. Z numerologicznego punktu widzenia musi dojść do koniunkcji liczby roku i nazwy zawierającej tę liczbę.

– Jedno drugie – dzięki tej zbieżności – ulega wzmocnieniu?

– Bez wątpienia.

– To dobrze?

– Wręcz rewelacyjnie!

Roman Warszewski