Z ostatniej chwili

Wyciąg z vilcacory hamuje replikację koronawirusa SARS-CoV-2

Jak zapewne Czytelnicy pamiętają, w styczniu 2020 „Żyj Długo” bieżący rok ogłosiło Rokiem Vilcacory. Teraz okazuje się, w jak wielkim stopniu mieliśmy rację.

Jak wynika z ostatnich doniesień, badacze w Kolumbii i Peru wykazali, że vilcacora (Uncaria tomentosa) wykazuje aktywność antywirusową in vitro przeciwko wirusowi SARS--CoV-2, czynnikowi wywołującemu COVID-19.

Badanie wykazało, że wodno-alkoholowy ekstrakt z vilcacory hamuje replikację wirusa SARS-CoV-2 i zmniejsza jego działanie cytopatyczne na komórki Vero E6.

Jak wiadomo z wcześniejszych badań, ekstrakt z tej rośliny oddziałuje na wiele wirusów. Wykazano w nich, że U. tomentosa wywiera działanie przeciwwirusowe na ludzkie monocyty zakażone wirusem dengi 2 (DENV-2)1 oraz wirusem opryszczki pospolitej typu 1 (HSV-1)2.

Vilcacora celuje dokładnie w TEGO wirusa!

Eksperyment przeprowadzony przez zespół z Uniwersytetu Antioquia w Medellín i Narodowego Uniwersytetu San Marcos w Limie jest jednak pierwszym badaniem, które ma na celu ocenę wpływu vilcacory na SARS-CoV-2.

Dr Wildeman Zapata i współpracownicy zaobserwowali, że vilcacora zmniejszyła miano wirusa – czyli jego ilość – i efekt cytopatyczny wywołany przez SARS-CoV-2 w linii komórkowej Vero E6 już po 48 godzinach działania ekstraktu.

„Uzyskane przez nas wyniki wskazują na to, że U. tomentosa jest obiecującym ziołem leczniczym, jeśli chodzi o zwalczanie COVID-19, konieczne jest jednak kontynuowanie badań na modelach zwierzęcych, a następnie badań klinicznych, w celu zweryfikowania naszych wyników w kontekście pacjentów z COVID-19” – konkluduje zespół.

Rezultaty badania zostały udostępnione na serwerze preprint bioRxiv i oczekują na publikację3.

Przebieg badania

Zespół dra Zapaty zbadał działanie przeciwwirusowe wodno-alkoholowego wyciągu z kory vilcacory w komórkach Vero E6 za pomocą oceny efektu cytopatycznego (CPE) oraz testu redukcji łysinek wirusowych.

Po zaledwie 48 godzinach test redukcji łysinek wykazał, że ekstrakt z U. tomentosa w stężeniu 25,0 μg/ml zredukował liczbę zakaźnych cząstek SARS-CoV-2 o 92,7%.

Działanie ekstraktu zmniejszyło również efekt cytopatyczny wywołany przez SARS-CoV-2 o 98,6% przy stężeniu 25 μg/ml i 92,7% przy stężeniu 12,5 μg/ml.

Badanie to wykazało, że vilcacora ma działanie przeciwwirusowe przeciwko SARS-CoV-2, zdefiniowane jako zmniejszenie miana wirusa i efektu cytopatycznego po 48 godzinach działania ekstraktu na komórki Vero E6. Zespół badawczy wysunął hipotezę, że kora łodygi U. tomentosa może być pomocna w opracowaniu nowych strategii terapeutycznych przeciwko SARS-CoV-2.

Co to oznacza?

– Jest to bez wątpienia bardzo ważne odkrycie – mówi prof. dr hab. n. farm. Jerzy Łukasiak, wieloletni badacz vilcacory. – Duży szacunek budzi precyzyjna metodologia badań, z którą zapoznałem się, czytając raport. W moim przekonaniu to przełom, ale taki, którego – obserwując ochronne działanie vilcacory w czasie pandemii – osobiście się spodziewałem. Teraz już wiemy, dlaczego ta ochrona tak wyraźnie występowała. I nadal występuje.

– Można powiedzieć, że historia się powtarza. Było tak z aspiryną, która najpierw była lekiem przeciwzapalnym, a powróciła jako lek nasercowy, ważny w profilaktyce zawałów. Teraz podobnie dzieje się z vilcacorą, która zyskuje nową twarz. Wszak vilcacora tradycyjnie znana jest jako cenny immunomodulant, teraz natomiast powraca jako środek wycelowany w konkretnego wirusa. I to jakiego! Trudno nie powiedzieć – w samą porę!

Słowem – jeśli rok 2020 był Rokiem Vilcacory, rok następny będzie nim tym bardziej.

1) Reis SRIN, Valente LMM, Sampaio AL, Siani AC, Gandini M, Azeredo EL, et al. Immunomodulating and antiviral activities of Uncaria tomentosa on human monocytes infected with Dengue Virus-2. Int Immunopharmacol 2008.
2) Caon T, Kaiser S, Feltrin C, de Carvalho A, Sincero TCM, Ortega GG, et al. Antimutagenic and antiherpetic activities of different preparations from Uncaria tomentosa (cat’s claw). Food Chem Toxicol 2014.
3) Zapata, W. et al. The hydroalcoholic extract of Uncaria tomentosa (Cat’s claw) inhibits the replication of novel coronavirus (SARS--CoV-2) in vitro. bioRxiv, 2020. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.11.09.372201v1 [dostęp: 18 listopada 2020]