Skuteczna odpowiedź na wiosenny atak wrzodów

Istnieje wiele teorii tłumaczących, dlaczego choroba wrzodowa nasila się właśnie wiosną i jesienią. Według jednych winowajcami są sezonowe zmiany w jadłospisie i skoki temperatury. Inne głoszą, że za zaostrzeniem objawów stoi aktywność bakterii Helicobacter pylori, które w tych porach roku szybciej się rozmnażają.

Jedno jest pewne: źródło ulgi w dolegliwościach związanych z wrzodami żołądka i dwunastnicy leży na niewielkiej greckiej wyspie Chios, położonej u wybrzeży Turcji. Jest nim mastika – żywica rosnącego tam drzewa Pistacia lentiscus. Potwierdzają to wyniki badań laboratoryjnych i klinicznych prowadzonych od ponad 30 lat w ośrodkach naukowych na całym świecie.

1984

Pierwsze badanie kliniczne z podwójnie ślepą próbą, którego przedmiotem było żołądkowo-jelitowe działanie mastiki, przeprowadzono w 1984 roku, a jego wyniki ukazały się w czasopiśmie „Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology”. W badaniu uczestniczyło trzydziestu ośmiu pacjentów z objawową i potwierdzoną endoskopowo chorobą wrzodową dwunastnicy. Złagodzenie objawów zaobserwowano u 80 proc. pacjentów przyjmujących przez 2 tygodnie 1 g mastiki na dobę, a potwierdzone endoskopowo zagojenie wrzodów – u 70 proc. z nich. Mastika była dobrze tolerowana i nie wywoływała skutków ubocznych.

1998

Uczeni brytyjscy opublikowali w „The New England Journal of Medicine” wynik badań nad zdolnością mastiki do zwalczania H. pylori odpowiedzialnej za 80 proc. przypadków choroby wrzodowej żołądka i 90 proc. przypadków choroby wrzodowej dwunastnicy. Wykazano, iż mastika eliminuje H. pylori. Minimalne stężenie bakteriobójcze po 24 godzinach dla wszystkich badanych szczepów wynosiło 0,06 mg surowej mastiki na mililitr, lecz przy niższych stężeniach wzrost bakterii był nadal znacząco hamowany.

2007

Grupa badaczy z Aten oceniła skuteczności mastiki na przebieg kliniczny i mediatory zapalne w osoczu pacjentów cierpiących na czynną chorobę Leśniowskiego-Crohna. Wyniki badania wykazały, że mastika znacznie zmniejsza wskaźnik aktywności i poziomy interleukiny-6 i białka C-reaktywnego w osoczu u pacjentów z lekką i umiarkowanie aktywną postacią choroby.

2014

Zespół japońskich uczonych postanowił stwierdzić, który ze składników mastiki odpowiada za jej działanie przeciwko H. pylori. Naukowcy zidentyfikowali dwa zawarte w żywicy związki aktywne, wykazujące działanie przeciwko 4 różnym szczepom H. pylori izolowanym od pacjentów z zapaleniem żołądka oraz wrzodami i rakiem tego narządu. Badanie dowiodło, iż mastika może być przydatna w walce z lekoodpornym rozrostem H. pylori w środowisku żołądka.

Bibliografia:

Al-Habbal, M.J., Al-Habbal, Z. and Huwez, F.U. (1984) A Double-Blind Controlled Clinical Trial of Mastic and Placebo in the Treatment of Duodenal Ulcer. Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, 11, 541-544.

Huwez, F. U., Thirlwell, D., Cockayne, A. et al. (1998). Mastic gum kills Helicobacter pylori. New England Journal of Medicine 12-24-1998;339(26):1946.

Kaliora AC, Stathopoulou MG, Triantafillidis JK, Dedoussis GV, Andrikopoulos NK. Chios mastic treatment of patients with active Crohn’s disease. World J Gastroenterol. 2007; 13: 748-753.

Miyamoto T, Okimoto T, Kuwano M. Chemical Composition of the Essential Oil of Mastic Gum and their Antibacterial Activity Against Drug-Resistant Helicobacter pylori. Nat Prod Bioprospect. 2014 Aug; 4(4): 227–231.