Aby zaprenumerować czasopismo "Żyj Długo", wystarczy wypełnić zamieszczony poniżej kupon oraz opłacić prenumeratę, wpłacając pieniądze na konto:

FITOHERB LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE.
ul. Na Zaspę 3 lok. 18, 80-546 Gdańsk
Nr konta: 43 15001285 1212 8004 7405 0000

Ceny prenumeraty krajowej:

pół roku (3 wydania) - 12,50 zł
rok (6 wydań) - 25,00 zł

Dla członków Klubu "Żyj Długo" prenumerata krajowa ze zniżką:

pół roku (3 wydania) - 7,50 zł
rok (6 wydań) - 15,00 zł

Ceny prenumeraty zagranicznej:

(Cena prenumeraty obejmuje koszt przesyłki lotniczej rejestrowanej)

Europa
(łącznie z Rosją i Izraelem)

6 numerów (priorytet polecony)
€ 24,50

3 numery (priorytet polecony)
€ 12,25

6 numerów (priorytet)
€ 18,00

3 numery (priorytet)
€ 9,00

Ameryka Północna, Afryka

6 numerów (priorytet polecony)
$ 34,50

3 numery (priorytet polecony)
$ 17,25

6 numerów (priorytet)
$ 27,50

3 numery (priorytet)
$ 13,75

Ameryka Południowa i Środkowa, Azja

6 numerów (priorytet polecony)
$ 37,50

3 numery (priorytet polecony)
$ 18,75

6 numerów (priorytet)
$ 29,50

3 numery (priorytet)
$ 14,75

Australia i Oceania

6 numerów (priorytet polecony)
$ 47,50

3 numery (priorytet polecony)
$ 23,75

6 numerów (priorytet)
$ 40,00

3 numery (priorytet)
$ 20,00

Klauzula informacyjna

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fitoherb Limited, 24 Chiswell Street, 3rd Floor, London, England EC1Y 4YX. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy prenumeraty. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem realizacji umowy prenumeraty. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.