Spermidyna: teraz dla każdego!

Długie życie nie tylko dla krezusów

Spermidyna jest senolitykiem, czyli suplementem diety przeciwdziałającym starzeniu się organizmu. W tej grupie – do której zaliczają się m.in. znane z naszych łamów resweratrol i kurkumina – należy do substancji najsilniejszych.

Spermidyna ma bardzo silne właściwości antyoksydacyjne. Oksydacja jest zaś nieodłącznie związana z życiem. Wszystkie organizmy żywe, jeśli chcą istnieć, muszą ulegać oksydacji, czyli utlenianiu. To natomiast prowadzi do powolnego, ale nieustannego, niszczenia organizmu.

Antyoksydacja ma ten proces spowolnić albo czasowo nawet całkowicie wyeliminować. Swoją dobroczynną antyoksydacyjną działalność spermidyna realizuje w dwóch płaszczyznach.

Po pierwsze – usuwa z komórek zużyte i zniszczone mitochondria – centra energetyczne komórek. Elementy te są często tak duże, że organizm nie potrafi sam ich wydalić. Spermidyna powoduje ich rozdrobnienie i rozkład, po którym może nastąpić ich usunięcie.

Rozpad mitochondriów jest wynikiem oksydacji. Usunięcie „zepsutych” mitochondriów odciąża komórki. Ulegają one przez to naturalnemu procesowi odmłodzenia. Można powiedzieć, że „ubywa im kilka lat”. Jeśli nastąpi to w wielu komórkach jednocześnie – staje się odczuwalne dla całego organizmu, który też ulega odmłodzeniu i regeneracji.

Po drugie – spermidyna wzmacnia telomery – końcówki chromosomów, które znajdują się w jądrze komórkowym każdej komórki. Od jakości telomerów zależy długość naszego życia. Dlaczego? Otóż komórki w organizmie ulegają nieustannej odnowie. Po każdym cyklu odnowy telomery, stanowiące zabezpieczenie końców chromosomów, ulegają częściowemu zużyciu. Gdy nastąpi ich ostateczne osłabienie, dochodzi do rozsupłania się chromosomów. Organizm umiera.

Natomiast spermidyna telomery wzmacnia. Nie pozwala, żeby chromosomy uległy rozpadowi. Przez to organizm może dłużej żyć. Szacujesię, że regularnie dostarczana organizmowi spermidyna może wydłużyć jego życie nawet o 20 procent!

Pełna treść artykułu w najnowszym wydaniu "Żyj Długo".